Immigration and Employment Services

Kategorie i programy imigracyjne

Należy zdawać sobie sprawę, że chociaż o stałe miejsce w Kanadzie może starać się każdy, czyniąc to całkowicie bez pomocy jakiegoś specjalisty od spraw imigracyjnych, akceptowana jest rocznie tylko określona liczba podań. Na pewno znacznie, znacznie większe szanse mają sprawy bardzo dobrze przygotowane i poprowadzone. Warto więc od początku takie starania prowadzić dobrze, wiedząc, że pierwsza odmowa będzie nasuwać wątpliwości przy odwołaniach i kolejnych próbach. W takich okolicznościach naprawdę powinno się od pierwszego kroku korzystać z pomocy dobrego specjalisty.

Starając się o uzyskanie pozwolenia na stały pobyt w Kanadzie należy we wniosku wymienić wszystkich członków rodziny, bez względu na to, czy chcą oni emigrować do Kanady, czy nie. Za członków rodziny uważani są: rodzice, mąż, żona, partnerzy związku common-law (konkubini) oraz dzieci ze związków małżeńskich i common-law, zależne od rodziców, co jest dokładnie określone w przepisach dotyczących „kategorii rodzinnej”. Członkowie rodziny starający się o emigrację muszą przejść te same procedury sprawdzające ich stan zdrowia, wykształcenie, zawód. Należy pamiętać, że jeśli nie przejdą oni takiego sprawdzianu, mogą w przyszłości nie uzyskać zgody na ich stałą rezydencję.

Najwięcej, bo aż 55 - 60 procent imigrantów otrzymuje status stałego rezydenta w kategorii ekonomicznej. Na drugim miejscu są imigranci w kategorii rodzinnej około 23 – 25 procent, następnie uchodźcy około 10 – 12 procent i najmniej z pozostałych programów razem około 5 procent.

Mając na uwadze przedstawione wyżej informacje na pewno warto skorzystać z pomocy dobrego specjalisty-przewodnika, mającego wiedzę oraz doświadczenie w prowadzeniu takich spraw. Tym bardziej, że przepisy i procedury zmieniają się i bazowanie na nieaktualnych, czy nie w pełni aktualnych przeważnie kończy się niemiłymi konsekwencjami.

Tak jak nie ma całkowicie jednakowych ludzi, mających dokładnie takie same życiorysy i charakterystyki, tak również nie ma jednakowych spraw imigracyjnych z nimi związanych. Dlatego uważamy za niewskazane przedstawianie na tej stronie każdego z programów. Z doświadczenia wiemy, że bardzo często są one niewłaściwie, nieraz na siłę dopasowywane do ludzi i sytuacji, dla których są po prostu obce. Niejednokrotnie ludzie traktują zbierane informacje do stworzenia sobie odpowiadającego im szablonu, zapominając, że wcale nie musi on być taki sam, jaki użyje urzędnik imigracyjny.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem przy pomocy telefonu lub poczty elektronicznej. NA PEWNO uzyskacie Państwo od nas odpowiedź. Taka konsultacja nic nie kosztuje. Popełnione błędy przeważnie tak, często bardzo dużo.

Szereg informacji na temat imigracji możecie Państwo znajdywać na bieżąco w: „Artykuły prasowe” oraz „Nowości imigracyjne”.

strona 1 2 3

Pic 2
Pic 1